1/2/10Та энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.11/19/09

Triple C Model of Project ManagementТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.The Project Meeting FacilitatorТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.The New Project ManagementТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.The Six Sigma Project PlannerТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.Strategic Project Management Made Simple Practical Tools for Leaders and TeamsТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.ROI for technologyТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.Project Managment PrefessionalТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.Project management Achieving Project Bottom-Line SuccessТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.Project managementТа энэхүү номыг сонирхож буй бол ДЭЛГЭРЭНГҮЙ холбоосоор дарж орон номын гарчиг агуулга зэрэг номын бүхий л мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.Related Posts with Thumbnails
 

Цахим ном, сэтгүүл Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal